BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (09/01/2017)
 
Sinh viên xem điểm thấy sai sót đến phòng tổ bộ môn GDTC gắp thầy Hoài để kiểm tra lại kết quả thi của mình. Thời gian thắc mắc cho đến hết ngày 11/1/2017.
xemhttp://tempuri.org/tempuri.html

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến