lich cong tac tuan khcb (09/02/2017)
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 ( 16/01 – 22/01/2016)

Thứ ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

CS1

Khác

Thứ 2

7h30

1 tiếng

PHA

 

Họp giao ban

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

8h30

1 tiếng

PHA

 

Họp đóng góp ý kiến cho ban giám hiệu

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

 

 

 

 

 

 

 

7h30

Cả ngày

 

 

Thi Học kì lần 1 hệ ĐH

Ô Kiên

Các GV tham gia coi thi

Thứ 6

7h30

Cả ngày

 

 

Thi Học kì lần 1 hệ ĐH

Ô Kiên

Các GV tham gia coi thi

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

9h30

Cả ngày

 

 

Thi Học kì lần 1 hệ ĐH

Ô Kiên

Các GV tham gia coi thi

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến