MÙA XUÂN ĐẾN! (09/02/2017)
 

MÙA XUÂN ĐẾN!

Tác giả: Trần Thị Thanh Phương

Thêm một mùa xuân nữa thấy không anh?

Khắp quanh ta vạn vật đang xoay vần.

Nhưng tình yêu em chỉ có một lần.

Dành hết anh yêu trong chiều xuân muộn.

Dẫu có xa anh muôn trùng cách trở.

Vẫn cảm thấy đang được ở gần anh!

Ngàn sắc hoa mơn mơn giữa màu xanh.

Ngắm chú chim non nhảy nhót trên cành.

Nhìn lớp mưa xuân giăng phủ đầy sân.

Nghe tiếng hát ca hân hoan nhộn nhịp.

Hạnh phúc vô cùng đón kịp mùa xuân!


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến