Bộ môn Ngoại ngữ khoa KHCB (12/02/2017)
 
Năm học 2016 - 2017 Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa KHCB được nhà trường và Khoa giao nhiệm vụ giảng dạy các môn Tiếng Anh cơ bản của các hệ Đại học chính quy, Đại học tại chức, Cao đẳng và Trung học của nhà trường. Bộ môn tham gia giảng dạy các lớp Chất lượng cao, Sau đại học... Ngoài ra Bộ môn còn đảm nhận ra đề, coi thi, chấm thi môn Tiếng Anh 1, 2, Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, chấm thi đầu vào cao học. Bộ môn liên tục cập nhật các nguồn tài liệu, trang web phục vụ cho môn học. Mặc dù đặc thù các giảng viên toàn là nữ, nhiều chị em có hoàn cảnh đặc biệt như con nhỏ, bị bệnh, nhà xa... nhưng các giảng viên đều tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 100% chị em là Thạc sĩ chuyên ngành, các chị em không quản vất vả, luôn tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao nghiệp vụ sư phạm. Sắp tới Bộ môn sẽ tiến hành họp BM để bổ sung bộ đề thi Hệ Cao đẳng và đề thi trắc nghiệm cho hệ Đại học chính quy. Ngoài ra chị em còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Khoa và Nhà trường tổ chức. Bộ môn liên tục tổ chức thăm hỏi động viên các chị em có thêm động lực cống hiến cho nhà trường, Khoa và BM phát triển.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến