lich cong tac tuan 28 (26/02/2017)
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (20/02 – 26/02/2017)

Thứ ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

CS1

Khác

Thứ 2

7h30

1 tiếng

PHA

 

Họp giao ban

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

8h30

1 tiếng

PHA

 

Họp bàn về kế hoạch CLC

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

7h30

Cả ngày

 

 

Chuẩn bị đề Thi học kì lần 2 hệ ĐH

Ô Kiên

Các GV tham gia ra đề

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến