lich cong tac tuan 29 (26/02/2017)
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (27/02 – 05/03/2017)

Thứ ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

CS1

Khác

Thứ 2

7h30

1 tiếng

PHA

 

Họp giao ban

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

8h30

1 tiếng

PHA

 

Họp H Đ tuyển sinh về tổ chức đào tạo CĐ

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

Thứ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

17h

1 tiếng

CS1

 

Thi học kỳ 1 lần 2

Ô. Kiên

Các GV coi thi

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

9h

Cả buổi

PHA

 

Họp về đề án tái cơ cấu trung tâm ACT

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến