KHCB học tập chuyên đề toàn khoá (06/03/2017)
 

Đảng uỷ Trường Đại học Điện lực tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng và học tập chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XII trong toàn Đảng bộ.

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 19 tháng 02 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường C – Cơ sở 1 Trường Đại học Điện lực.

          Toàn bộ đảng viên Khoa Khoa học cơ bản cùng các đoàn viên ưu tú đều tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao trong học tập.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến