lich cong tac tuan 30 (06/03/2017)
 

Thứ ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

CS1

Khác

Thứ 2

7h30

1 tiếng

PHA

 

Họp giao ban

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

14h30

30 phút

PHA

 

Họp về kế hoạch kiểm tra lớp CLC

 

 

Thứ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

 

 

 

 

 

 

 

17h30

2 tiếng

 

 

Tổ chức liên hoan nhân ngày QTPN

Ô Khoa

Toàn bộ GV

Thứ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

14h

Cả buổi

 

 

Họp thông qua quy chế quản lí các hoạt động KHCN

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến