Lịch thi lần 1 môn GDTC 4 các lớp D10 và D10CLC năm học 2016 - 2017 (10/05/2017)
 

TT

Lớp

Ngày

Giờ

Ghi Chú1

D10-H1-CLC

13/05/2017

13h30

 


2

D10-H2-CLC

13/05/2017

13h30

 


3

D10-DCNDD-CLC

13/05/2017

14h15

 


4

D10-DTVT&TCDN-CLC

13/05/2017

14h15

 


5

D10-CNTĐ&QTDN-CLC

13/05/2017

15h00

 


6

D10-QLNL&KTDN-CLC

13/05/2017

15h00

 


7

D10-H4

13/05/2017

15h45

 


8

D10-KTTC&KS

13/05/2017

15h45

 


9

D10-H3

13/05/2017

15h45

 
Chú ý:

- Các em sv đến trước giờ thi theo lịch thi của lớp mình trước 15 phút để tập chung nghe phổ biến và nội dung quy chế thi,đến chậm giờ thi 15 phút sẽ không được thi.

- Khi đi thi mặc đúng trang phục quy định,mang theo thẻ sv.

-Địa Điểm sân thể thao đa năng.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến