Lịch thi lần 1 môn GDTC 2 các lớp D11 và C15 đợt 1 năm học 2016 - 2017 (10/05/2017)
 

TT

Lớp

Ngày

Giờ

Ghi Chú1

D11-ĐTVT2

13/05/2017

13h30

 


2

D11-CNTĐ2

13/05/2017

14h00

 


3

D11-CƠ ĐIỆN TỬ

13/05/2017

14h30

 


4

D11-KTĐT

13/05/2017

15h00

 


5

D11-TĐH&ĐKTB

13/05/2017

15h30

 


6

D11-CNTĐ1

13/05/2017

16h00

 


7

D11-ĐIỆN LẠNH

14/05/2017

7h00

 


8

D11-CNCTTBĐ

14/05/2017

7h30

 


9

D11-H2

14/05/2017

8h00

 


10

C15-DCN

14/05/2017

8h30

 


11

D11-TMĐT

14/05/2017

9h00

 


12

D11-QTDN

14/05/2017

10h00

 


13

D11-QLDA&CTĐ

14/05/2017

13h30

 


14

D11-H5

14/05/2017

14h00

 


15

D11-CNPM

14/05/2017

14h30

 


16

D11-XDCT

14/05/2017

15h00

 


17

D11-NHIỆT

14/05/2017

15h30

 

Chú ý:

- Các em sv đến trước giờ thi theo lịch thi của lớp mình trước 15 phút để tập chung nghe phổ biến và nội dung quy chế thi,đến chậm giờ thi 15 phút sẽ không được thi.

- Khi đi thi mặc đúng trang phục quy định,mang theo thẻ sv.

-Địa Điểm sân thể thao đa năng.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến