Danh sách sinh viên thi lại môn GDTC các lớp Học kỳ phụ (10/05/2017)
 
Download Danh sách

Ghi chú:

Sinh viên đến văn phòng Khoa KHCB nộp tiền thi lại 50.000đ/sv

Thời gian thu tiền: sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h ngày 10,11,12 tháng 5 năm 2017

Thời gian thi lại vào 7h ngày 21/5/2017


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến