BÁO ĐIỂM LẦN 2 MÔN GDTC D10 (19/06/2017)
 
Sinh viên xem điểm thấy sai xót đến phòng tổ bộ môn GDTC để kiểm tra lại kết quả thi của mình. Thời gian thắc mắc cho đến hết ngày 23/6/2017
xemhttp://tempuri.org/tempuri.html

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến