Lich cong tac tuan 3 (20/08/2017)
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 ( 21/08 – 27/08/2017)

Thứ ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

CS1

Khác

Thứ 2

7h30

60 phút

PHA

 

Họp giao ban

Ô. Hoàng

Ô. Khoa

17h

3,5 tiếng

HTM

 

Khai giảng lớp cán bộ quản lý EPU

Ô. Hoàng

Ô. Khoa, Ô. Kiên, và các GV có tên trong QĐ

Thứ 3

 

 

 

 

 

 

 

17h

3,5 tiếng

HTM

 

Học lớp cán bộ quản lý EPU

Ô. Hoàng

Ô. Khoa, Ô. Kiên, và các GV có tên trong QĐ

Thứ 4

 

 

 

 

 

 

 

17h

3,5 tiếng

HTM

 

Học lớp cán bộ quản lý EPU

Ô. Hoàng

Ô. Khoa, Ô. Kiên, và các GV có tên trong QĐ

Thứ 5

 

 

 

 

 

 

 

14h

Cả buổi

PHA

 

Họp góp ý quy trình làm việc của TTHTQT

Ô. Hoàng

Ô. Kiên

Thứ 6

 

 

 

 

 

 

 

17h

3,5 tiếng

HTM

 

Học lớp cán bộ quản lý EPU

Ô. Hoàng

Ô. Khoa, Ô. Kiên, và các GV có tên trong QĐ

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến