Lịch thi lần 1 môn Giáo dục Thể chất 5 khóa 10 đợt 2 năm học 2017 - 2018 (10/10/2017)
 

TT

Lớp

Ngày

Giờ1

D10 – DCN-CLC

14/10/2017

7h00


2

D10 - QLNL-CLC

14/10/2017

7h00


3

D10 - CNCTTBĐ

14/10/2017

8h00


4

D10 – TĐH&ĐKTB

14/10/2017

8h00


5

D10 – H2 - CLC

14/10/2017

9h00


6

D10 – H1 - CLC

14/10/2017

9h00


7

D10 – ĐTVT - CLC

14/10/2017

10h00
Chú ý:

- Các em sv đến trước giờ thi theo lịch thi của lớp mình trước 15 phút để tập chung nghe phổ biến và nội dung quy chế thi,đến chậm giờ thi 15 phút sẽ không được thi.

- Khi đi thi mặc đúng trang phục quy định,mang theo thẻ sv.

-Địa Điểm sân thể thao đa năng.Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến