Lịch thi lần 1 môn Giáo dục Thể chất 3 khóa D11 đợt 1 năm học 2017 - 2018 (10/10/2017)
 

TT

Lớp

Ngày

Giờ1

D11-KTTCKS

14/10/2017

7h00


2

D11-CƠ ĐT

14/10/2017

7h00


3

D11-TĐH&ĐKTB

14/10/2017

8h00


4

D11-H2

14/10/2017

8h00


5

D11-TCDN

14/10/2017

9h00


6

D11-DCN-CLC

14/10/2017

9h00


7

D11-QTANM

14/10/2017

14h00


8

D11-QLNL-CLC

14/10/2017

14h00


9

D11-ĐTVT

14/10/2017

15h00


10

D11-ĐHN

14/10/2017

15h00


11

D11-DCN&DD1

15/10/2017

7h00


12

D11-CNCTTBĐ

15/10/2017

7h00


13

D11-CNTĐ-CLC

15/10/2017

8h00


14

D11-KTDN2

15/10/2017

8h00


15

D11-H1

15/10/2017

9h00


16

D11-KTDN-CLC

15/10/2017

9h00


17

D11- ĐIỆN LẠNH&QLMT

15/10/2017

14h00


18

D11-H1-CLC

15/10/2017

14h00


19

D11-QTDN

15/10/2017

15h00


20

D11-DTVT-CLC

15/10/2017

15h00


Chú ý:

- Các em sv đến trước giờ thi theo lịch thi của lớp mình trước 15 phút để tập chung nghe phổ biến và nội dung quy chế thi,đến chậm giờ thi 15 phút sẽ không được thi.

- Khi đi thi mặc đúng trang phục quy định,mang theo thẻ sv.

- Địa Điểm sân thể thao đa năng.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến