Điểm thi lần 1 môn GDTC1 khóa Đ12 đợt 1 (24/10/2017)
 
Download Điểm thi
Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc liên hệ với thầy Trần Thanh Hoài - Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất đến hết ngày thứ Sáu (27/10/2017)

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến