Điểm thi các lớp học lại đợt 1 môn GDTC (24/10/2017)
 
Download Điểm thi
Ghi chú: Sinh viên thắc mắc liên hệ thầy Trần Thanh Hoài - Trưởng bộ môn Giáo dục Thể chất đến hết ngày thứ Sáu (27/10/2017).

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến