BÁO ĐIỂM MÔN GDTC 3 - C16 LẦN 2 (07/11/2017)
 
Thời gian phúc tra cho đến hết ngày 10/11/2017( Đến phòng GDTC gặp thầy Hoài) Qua ngày đó Khoa không giải quyết
xemhttp://tempuri.org/tempuri.html

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến