BÁO ĐIỂM THI LẦN 2 CÁC LỚP HỌC KỲ PHỤ (15/11/2017)
 
Sinh viên cần phúc tra lại điểm đến tổ GDTC gặp thầy Hoài. Thời gian phúc tra điểm cho đến hết ngày 17/11/2017. 
xemhttp://tempuri.org/tempuri.html

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến