BÁO ĐIỂM THI LẦN 2 MÔN GDTC HỆ D12 VÀ D10 (15/11/2017)
 
Sinh viên cần phúc tra điểm đến tổ GDTC gặp thầy Hoài. Thời gian phúc tra đến hết ngày 17/11/2017.
xemhttp://tempuri.org/tempuri.html

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến