Một giảng viên khoa bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ (11/01/2018)
 

Ngày 21/12/2017, nghiên cứu sinh(NCS) Phạm Trí Nguyễn – Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Điện lực đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài Một số dạng luật số lớn cho dãy và mảng các biến ngẫu nhiên trong không gian tổ hợp lồidưới sự hướng dẫn của GS.TS Nguyễn Văn Quảng, Trường Đại Học Vinh

Hội đồng chấm luận án gồm 07 thành viên trong đó có GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Viện Nghiên cứu cao cấp về toán là Chủ tịch Hội đồng cùng các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sài Gòn, Đại học Vinh.

Dự buổi bảo vệ, về phía Trường Đại học Vinh, TS. Đinh Trung Thành – Phòng Sau đại học nhà trường cùng sự có mặt của các cán bộ, giảng viên nhà trường và gia đình, người thân, bạn bè của nghiên cứu sinh.

Sau khi nghe NCS. Phạm Trí Nguyễn trình bày tóm tắt kết quả luận án và trả lời câu hỏi của các thành viên chấm luận án, Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học như sau:

-         Thiết lập được một số kết quả về luật mạnh số lớn đối với dãy các biến ngẫu nhiên - phụ thuộc đôi một theo khối nhận giá trị trong không gian tổ hợp lồi.

-         Thiết lập được sự hội tụ đầy đủ và luật mạnh số lớn đối với mảng tam giác các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian tổ hợp lồi.

-         Thiết lập được sự hội tụ đầy đủ và luật mạnh số lớn đối với mảng tam giác các biến ngẫu nhiên mờ trong không gian tổ hợp lồi.

-         Thiết lập được một số kết quả về luật mạnh số lớn cho mảng hai chiều các biến ngẫu nhiên mờ trong không gian tổ hợp lồi.

-         Thiết lập được một số điều kiện cho sự hội tụ theo trung bình và luật yếu số lớn đối với dãy các biến ngẫu nhiên mờ trong không gian tổ hợp lồi.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án Một số dạng luật số lớn cho dãy và mảng các biến ngẫu nhiên trong không gian tổ hợp lồiđã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Toán học ; Mã số: 62. 46. 01. 06 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Phạm Trí Nguyễn xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học Toán. Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Khoa học Toán NCS. Phạm Trí Nguyễn.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Phòng Sau đại học Trường Đại học Vinh là đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

 IMG_0226.jpg

IMG_0227.jpg

IMG_0228.jpg


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến