Thông tin về Khoa KHCB (30/04/2013)
 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

ĐỊA CHỈ:

Cơ sở 1: PHÒNG 201 - NHÀ M

 235 Hoàng Quốc Việt - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 04 2 218 5610

Cơ sở 2:  Phòng 201 – Nhà I

Tân Minh - Sóc Sơn- Hà Nội 

ĐT: 04 2 218 5715

Email: khcb@epu.edu.vn

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến