Lịch sử hình thành và phát triển (22/04/2013)
 

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KHCB

Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập từ năm 2001 – Khi thành lập Trường Cao đẳng Điện lực. Tiền thân của Khoa là tổ Khoa học cơ bản Trường Trung học Điện được thành lập từ năm 1965

Khi thành lập Khoa KHCB bao gồm 3 bộ môn: Bộ môn Khoa học Tự nhiên, Khoa học Chính trị và bộ môn Ngoại ngữ. Từ năm học 2005 – 2006 do yêu cầu phát triển của Trường, bộ môn Khoa học Chính trị đã được tách ra khỏi Khoa KHCB để thành lập Khoa Mác – Lê Nin nay là bộ môn KH Chính trị

Khoa KHCB hiện đảm nhận phần lớn công tác giảng dạy những môn Khoa học cơ sở cho học viên Cao học, sinh viên Đại học, Cao đẳng và Trung học của Trường. Khối lượng công tác giảng dạy của Khoa KHCB tăng hàng năm, đến nay là trên 50 ngàn giờ dạy với khoảng 20 môn học. Khoa đã nhận được Huân chương lao động hạng 3, nhiều bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ và bộ Công thương

Hiện nay Khoa KHCB gồm có 4 bộ môn: Bộ môn Toán, Tự nhiên,  Ngoại ngữ và Giáo dục thể chất với 42 giáo viên cơ hữu trong đó có 3 tiến sĩ, 8 NCS, 36 thạc sĩ và 3 cử nhân. Số lượng giáo viên thỉnh giảng hàng năm từ 30 đến 40 giáo viên , trong đó có nhiều người có học vi cao, công tác tại các trường Đại học, viện nghiên cứu. Nhiều đ/c giáo viên đã trưởng thành từ Khoa và trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Trường.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến