Đại hội chi bộ (25/12/2009)
 

Nội dung Đại hội chi bộ và Kết quả

Ngày 12/12/2009 chi bộ KHCB - CT đã tiến hành Đại hội gồm các nội dung

- Góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 21 của Đảng bộ Trường

- Thông qua Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2008-2010 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2010-2012 của chi bộ KHCB-CT

- Bầu chi ủy khóa mới gồm:

   Bí thư: Đ/c Phạm Xuân Khang

   Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Văn Nô

   Chi ủy viên: Đ/c Phạm Văn Lợi

- Giới thiệu các đ/c bầu vào Đảng bộ trường khóa 2010-2015


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến