Cũng là dịp tổ chức thường niên hàng năm, sau khi kết thúc việc giảng dạy kì 2, khoa KHCB tổ chức cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các giảng viên cơ hữu cũng như họp đồng để quán triệt tinh thần về vấn đề thi cử. Qua cuộc họp này, lãnh đạo khoa KHCB đề xuất và đưa ra các yêu cầu như sau:

-         Yêu cấu tất cả các giảng viên có trong danh sách coi thi được phân công phải nghiêm chỉnh chấp hành về đúng giờ giấc cũng như quy chế của trường để ra

-         Kiểm tra đầy đủ thủ tục để tránh việc gian lận trong thi cử và vi phạm quy chế

-         Coi thi làm đúng chức trách của cấn bộ coi thi

Qua việc chấn chỉnh này, mong rằng tất cả các em sinh viên khóa mới nắm vững được nội quy, quy chế của phòng thi nhằm tạo ra môi trường thi cử lành mạnh và nói không với tiêu cực

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến