Các giáo trình phục vụ học tập (25/12/2009)
 
Các giáo trình phục vụ học tập do giáo viên Khoa KHCB biên soạn

- Quy hoạch tuyến tính

- Phương pháp tính

- Vẽ Kỹ thuật

- Toán cao cấp

- Hàm phức và biến đổi Laplace

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến