Sinh viên xem cụ thể thời gian và nộp tiền đúng ngày quy định, qua thời gian trên Khoa không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

Chi Tiết

Thu tiền thi lại hệ Đại học Đ4 từ 8h đến 11h ngày 6 tháng 5 tại văn phòng Khoa KHCB

Thu tiền thi lại hẹ Đại học Đ5 từ 8h đến 11h ngày 11 tháng 5 năm 2011 tại văn phòng Khoa KHCB

Can bộ lớp thu mỗi sinh viên thi lại nộp 15.000đ Khoa không thu lẻ từng sinh viên.

Chi Tiết

Thu tiền từ 8h đến 11h ngày 6 tháng 5 năm 2011 tại văn phòng Khoa KHCB( hệ Đại học Đ4)

Thu tiền từ 8h đến 11h ngày 11 tháng 5 năm 2011 tại văn phòng KHoa KHCB ( hệ Đại học Đ5 đợt 1)

gồm các lớp: (Đ5CNCK-CNTT-CĐT-ĐCN2-ĐTVT1-ĐTVT2-H4-KT1-KT2-QTKD1-QTKD2-TCDN1- TCDN2)

mỗi sinh viên thi lại nộp 15.000đ . Can bộ lớp thu và nộp lại về văn phòng KHoa. Khoa không thu lẻ từng sinh viên.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến