Download Điểm GDTC lần 1
Download Điểm GDTC lần 2
Ghi chú: Sinh viên xem điểm có gì  sai sót phan anh về văn phòng Khoa KHCB từ ngày 20 tháng 3 đến hết 15 tháng 4 năm 2015. Sau thời gian trên nếu sinh viên có thắc mắc thì  Khoa  sẽ không giải quyết nữa.

Chi Tiết

Download Điểm
Ghi chú:
- Sinh viên xem điểm có gì thắc mắc, xin phản ảnh về Văn phòng khoa KHCB từ ngày 16/3 - 19/3/2015 vào thời gian từ 8h00 - 16h00. Quá thời hạn trên Khoa không chịu trách nhiệm giải quyết.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến