Báo cáo kết quả môn giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất C13 (19/05/2015)
 
Dowload Giáo dục Quốc phòng
Download Giáo dục thể chất
Ghi chú: Sinh viên xem có vấn đề gì thấy sai xót phản ảnh về văn phòng KhoaKHCB từ ngày 18 tháng 5 đến hết ngày 22 tháng 5 năm 2015. Qua thời gian đó Khoa không giải quyết

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến