Download Điểm thi

Ghi chú: Hạn thắc mắc từ 16/10/2017 đến hết ngày 20/10/2017 tại phòng Giáo dục thể chất (Gặp thầy Hoài). Quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Chi Tiết

Download Điểm thi

Ghi chú: Hạn thắc mắc từ 16/10/2017 đến hết ngày 20/10/2017 tại phòng Giáo dục thể chất (Gặp thầy Hoài). Quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Chi Tiết

Download Điểm thi
Ghi chú: Hạn thắc mắc từ 16/10/2017 đến hết ngày 20/10/2017 tại phòng Giáo dục thể chất (Gặp thầy Hoài). Quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Chi Tiết

Dowload Giáo dục Quốc phòng
Download Giáo dục thể chất
Ghi chú: Sinh viên xem có vấn đề gì thấy sai xót phản ảnh về văn phòng KhoaKHCB từ ngày 18 tháng 5 đến hết ngày 22 tháng 5 năm 2015. Qua thời gian đó Khoa không giải quyết

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến