Cán bộ lớp thu tiền và nộp về văn phòng Khoa KHCB đúng thời gian quy định. Riềg sinh viên thi trả nợ có thể tại văn phòng Khoa KHCB cơ sở 1.

Chi Tiết

Điểm thi Phương pháp tính lớp DD3- QLNL, CNCK, Cơ ĐT

Chi Tiết

Điểm thi Toán A2 của các lớp

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến