KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

ĐỊA CHỈ:

Cơ sở 1: PHÒNG 201 - NHÀ M

 235 Hoàng Quốc Việt - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 04 2 218 5610

Cơ sở 2:  Phòng 201 – Nhà I

Tân Minh - Sóc Sơn- Hà Nội 

ĐT: 04 2 218 5715

Email: khcb@epu.edu.vn

Chi Tiết

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KHCB

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến