Sinh viên lưu ý: Vì CN ngày 21 tháng 5 năm 2017 trời mưa nên Khoa không tổ chức cho sinh viên thi lại môn  GDTC được Vậy Khoa thông báo sẽ thi lại vào ngày 27 tháng 5 năm 2017. Giờ thi của từng sinh viên vẫn như trong danh sách. Sinh viên nào chưa nộp lệ phí thi thì lên khoa nộp bổ sung. Thời gian nộp bổ sung cho đến hết thứ 5 ngày 25/5/2017.

Chi Tiết

Sinh viên xem điểm thấy sai sót đến phòng GDTC để kiểm tra lại kết quả thi của mình. Thời gian thắc mắc cho đến hết ngày 28/4/2017. Qua thời gian trên Khoa không giải quyết.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến