Sinh viên xem điểm thấy sai xót, xin đến tổ bộ môn GDTC ( gần sân thể thao) gặp thầy Hoài để xem lại kết quả thi của mình. Thời gian kiểm tra lại điểm sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h các ngày 3,4,5,6/4 năm 2017. qua ngày đó Khoa không giải quyết.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến