Download Điểm thi

Ghi chú: Hạn thắc mắc từ 16/10/2017 đến hết ngày 20/10/2017 tại phòng Giáo dục thể chất (Gặp thầy Hoài). Quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Chi Tiết

Download Điểm thi

Ghi chú: Hạn thắc mắc từ 16/10/2017 đến hết ngày 20/10/2017 tại phòng Giáo dục thể chất (Gặp thầy Hoài). Quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Chi Tiết

Download Điểm thi
Ghi chú: Hạn thắc mắc từ 16/10/2017 đến hết ngày 20/10/2017 tại phòng Giáo dục thể chất (Gặp thầy Hoài). Quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Chi Tiết

Sinh viên xem điểm thấy sai xót đến phòng tổ bộ môn GDTC để kiểm tra lại kết quả thi của mình. Thời gian thắc mắc cho đến hết ngày 23/6/2017

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến