Sinh viên xem điểm thấy sai sót đến phòng tổ bộ môn GDTC gắp thầy Hoài để kiểm tra lại kết quả thi của mình. Thời gian thắc mắc cho đến hết ngày 11/1/2017.

Chi Tiết

Sinh viên xem điểm thấy sai sót đến phòng tổ bộ môn GDTC gặp thầy Hoài để kiểm tra lại kết quả của mình. Thời gian kiểm tra cho đến hết ngày 11/1/2017. Qua thời gian trên Khoa không giải quyết.

Chi Tiết

Sinh viên xem điểm thấy sai sót đến phòng tổ bộ môn GDTC ( sân thể thao) gặp thầy Hoài để kiểm tra lại kết quả thi của mình. Thời gia thắc mắc cho đến hết ngày 11/1/2017. Qua thời gian trên Khoa không giải quyết.

Chi Tiết

Download file kết quả

Hạn cuối thắc mắc là ngày 30/12/2016. Quá thời hạn trên khoa sẽ không giải quyết.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến