Download Điểm thi
Ghi chú: Sinh viên thắc mắc liên hệ thầy Trần Thanh Hoài - Trưởng bộ môn Giáo dục Thể chất đến hết ngày thứ Sáu (27/10/2017).

Chi Tiết

Download Điểm thi

Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc liên hệ với thầy Trần Thanh Hoài - Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất đến hết ngày thứ Sáu (27/10/2017)

Chi Tiết

Download Điểm thi

Ghi chú: Hạn thắc mắc từ 16/10/2017 đến hết ngày 20/10/2017 tại phòng Giáo dục thể chất (Gặp thầy Hoài). Quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Chi Tiết

Download Điểm thi

Ghi chú: Hạn thắc mắc từ 16/10/2017 đến hết ngày 20/10/2017 tại phòng Giáo dục thể chất (Gặp thầy Hoài). Quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Chi Tiết

Download Điểm thi
Ghi chú: Hạn thắc mắc từ 16/10/2017 đến hết ngày 20/10/2017 tại phòng Giáo dục thể chất (Gặp thầy Hoài). Quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến