Download file kết quả

Hạn cuối thắc mắc là ngày 30/12/2016. Quá thời hạn trên khoa sẽ không giải quyết.

Chi Tiết

Điểm học phần 1 đợt 2 - 2015 - Download
Điểm học phần 2 đợt 2 - 2015 - Download
Điểm học phần 3 đợt 2 - 2015 - Download

SV xem có gì sai sót đến văn phòng Khoa KHCB. Thời gian từ ngày 11/4 đến hết ngày 16/4/2015.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến