Sinh viên xem điểm thầy sai xót, đến phòng tổ bộ môn GDTC để xem lại kết quả thi của mình. Thời gian thắc mắc cho đến hết ngày 23/6/2017. Qua ngày đó Khoa sẽ không giải quyết.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến