Sinh viên cần phúc tra điểm đến tổ GDTC gặp thầy Hoài. Thời gian phúc tra đến hết ngày 17/11/2017.

Chi Tiết

Sinh viên cần phúc tra lại điểm đến tổ GDTC gặp thầy Hoài. Thời gian phúc tra điểm cho đến hết ngày 17/11/2017. 

Chi Tiết

Thời gian phúc tra cho đến hết ngày 10/11/2017( Đến phòng GDTC gặp thầy Hoài) Qua ngày đó Khoa không giải quyết

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến