STT

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán DN của Bộ Tài chính.

05/02/2015

2

Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 128 Thông tư 200.

14/7/2015

3

Thông tư 177/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

01/01/2016

4

Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 200.

21/03/2016

5

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa.

01/01/2017

6

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

24/11/2017

Chi Tiết

 • Thông báo đăng ký kế hoạch 2018 (07/11/2017)
 • Nghỉ phép hằng năm có tính cả ngày thứ 7, Chủ nhật? (07/11/2017)
 • Thông báo mức thu lệ phí và học phí các học phần bổ trợ tiếng Anh cho sinh viên Đại học Chính quy (30/10/2017)
 •  

 • Lịch tuần 15 năm học 2017-2018 (13/11/2017)
 • Lịch tuần 14 năm học 2017-2018 (13/11/2017)
 • Lịch tuần 13 năm học 2017-2018 (30/10/2017)
 •  

 • Quy định về đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (15/05/2017)
 • Gói thầu để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả (20/03/2017)
 • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng từ 01/3/2017 (01/03/2017)
 •  

  Đồng chí Bí thư nhiệm kỳ 2015-2017 đại diện Đoàn chủ tịch khai mạc đại hội

  Chi Tiết

 • Đại hội công đoàn Phòng KHTC nhiệm kỳ 2017-2022 (04/07/2017)
 • Chúc mừng năm mới 2014 (07/01/2014)
 • Phòng KHTC vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng ba (07/11/2013)
 •  
  Tin mới
  Học phí
  Đăng ký môn học trực tuyến