Tổng truy cập:126045
 Đang Online4

Tên chính thức : Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng cơ bản

Tên tiếng Anh  : Department of Investment and Construction Management (DIC)

Tên viết tắt       : QLĐT

  

1. Ngày thành lập: 29/12/2009.

2. Quyết định thành lập: Số 901/QĐ-ĐHĐL-TCCB.

Chi Tiết

 

 • Lịch tuần 30 năm học 2016-2017 (08/03/2017)
 • Lịch tuần 29 năm học 2016-2017 (08/03/2017)
 • Lịch tuần 28 năm học 2016-2017 (20/02/2017)
 •  

 • Dự thảo Sửa chữa thường xuyên Quy trình để Cán bộ công nhân viên trong Phòng thực hiện thí điểm (02/10/2017)
 • THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HSMT CÔNG TRÌNH NHÀ THI NGHIỆM KẾT HỢP NHÀ HỌC (12/09/2017)
 • THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ MỜI THẦU CÔNG TRÌNH NHÀ KHỐI 1 - KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN CS2 (12/09/2017)
 •  

 • Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 559/QĐ-EVN ngày 12/9/2011 (thay thế quy chế 375/QĐ-EVN-HĐQT ngày 17/6/2008) (07/01/2015)
 • Nghị định số 63_2014_ND-CP_Hướng dẫn về đấu thầu cho Luật đấu thầu 2013 (07/01/2015)
 • Luật đấu thầu (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013) (07/01/2015)
 •  

 • Anh biết không ngày 20-10… (25/09/2015)
 • Việt Nam - vẻ đẹp hoang sơ (18/05/2012)
 • Mùa hoa gạo trên cao nguyên đá (18/05/2012)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến