Tổng truy cập:130497
 Đang Online43

Tên chính thức        : PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tên tiếng Anh          : ORGANIZATION AND PERSONNEL DEPT.

Tên viết tắt               TCCB

Điện thoại                 : 04.22.153.509

Email                         : tccb@epu.edu.vn


Chi Tiết

 

 • TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁN BÔ - GIẢNG VIÊN (13/11/2012)
 • NỘI QUI PHÒNG THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH (13/11/2012)
 • QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (13/11/2012)
 •  

 • Thông báo V/v yêu cầu CBVC-GV báo cáo kết quả học tập (19/09/2016)
 • Thông báo V/v hết hạn tập sự, HĐLV, HĐLĐ tháng 6 năm 2016 (11/05/2016)
 • Thông báo V/v đăng ký kế hoạch dự tuyển các chương trình đào tạo trong và ngoài nước năm 2016 (03/03/2016)
 •  

 • Mẫu bản tự nhận xét cá nhân năm 2015 (12/03/2015)
 • 1475/QĐ-ĐHĐL cán bộ TS.Bùi Anh Tuấn (28/11/2012)
 • 1476/QĐ-ĐHĐL bổ nhiệm cán bộ TS.Trịnh Tuân (28/11/2012)
 •  

      Nhận nhiệm vụ trực tiếp của Nhà trường, các thành viên trong phòng TCCB đã chủ động thực hiện các công việc để chuẩn bị Hội nghị, phối hợp với phòng HCQT trong công tác chuẩn bị Hội trường, phối hợp với các đơn vị khác để làm báo cáo, thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho Đoàn chủ tịch, các đại biểu tham dự, sắp xếp vị trí từng đơn vị để Hội nghị tiến hành chính xác và nhanh gọn.

  Chi Tiết

 • Đại hội CBCNVC của công đoàn phòng Tổ chức Cán bộ và Thanh tra Pháp chế (07/04/2017)
 • Phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2016 - 2020 (14/03/2017)
 • Họp đánh giá và triển khai công tác bảo an ninh trật tự trong khối trường Đại học đóng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (09/01/2017)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến