Nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên và các nhà quản lý có thêm phương pháp và công cụ hữu ích thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học & công bố quốc tế, và củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ Nghiên cứu khoa học trên thế giới trong giai đoạn 2017 – 2020, Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức chương trình “Chuỗi hội thảo tập huấn về Nghiên cứu & Công bố quốc tế” cho các cán bộ làm nghiên cứu, giảng viên, và nghiên cứu sinh tại các trường Đại học và Viện Nghiên cứu trên toàn quốc.

Chi Tiết

 • Giới thiệu Trung tâm Học liệu (05/10/2017)
 • Chương trình AWS Educate, hạn đăng ký 28/9 (26/09/2017)
 • Thực hiện thí điểm 5S tại Trung tâm học liệu (04/07/2017)
 •  

  Phân hệ bổ sung giúp thư viện có thể quản lý công tác bổ sung hiệu quả. Qua phân hệ này, thư viện có thể lập đơn đặt hàng, lên danh sách các ấn phẩm đặt mua (có trật tự ưu tiên), lựa chọn nhà phát hành dựa trên những thống kê về các lần giao dịch diễn ra trước đó, đồng thời theo dõi thời gian giao hàng và lập thư khiếu nại nếu việc bàn giao diễn ra chậm trễ hoặc không đầy đủ. Đồng thời phân hệ còn cho phép quản lý việc bổ sung từ các nguồn khác như trao đổi, tặng phẩm.

  Chi Tiết

 • Truy cập các thư viện (20/08/2016)
 • Sách điện tử ScienceDirect tại EPU (16/08/2016)
 • Thư viện điện tử mở cửa buổi tối (08/04/2015)
 •  

 • Lịch Tuần 14 Năm Học 2017 - 2018 (06/11/2017)
 • Lịch Tuần 13 Năm Học 2017 - 2018 (30/10/2017)
 • Lịch Tuần 12 Năm Học 2017 - 2018 (23/10/2017)
 •  

  Trong không khí của ngày 20/11/2017, các cán bộ, giảng viên trường Đại học Điện lực đã nhiệt tình tham gia các giả thể thao được tổ chức giữa các phòng ban và các khoa chuyên môn của trường. Trung tâm học liệu tham gia giải cầu lông đơn nam và kéo co. Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động này.

  Chi Tiết

 • Thủ thư trong ngày 8/3 (06/03/2017)
 • Hội diễn văn nghệ CBVC chào mừng 50 năm truyền thống nhà trường (09/11/2016)
 • Đà Nẵng - Hội An - Lăng Cô - Hè 2016 (18/07/2016)
 •  

  Theo yêu cầu của các khoa, tổ bộ môn và các phòng ban, sách mới đã được mua và biên mục trong thư viện của trường. Danh mục như sau:

  Chi Tiết

 • Các qui trình nghiệp vụ tại Trung tâm học liệu (18/09/2017)
 • Các qui trình nghiệp vụ tại Trung tâm học liệu (23/08/2017)
 • TÀI LIỆU KHO BÁO CÁO KHOA HỌC BỔ SUNG 2/2017 (23/02/2017)
 •  

  Một số bài báo mới nhất, được công bố tại các hội thảo, tạp chí khoa học - công nghệ quốc tế trong ba năm gần đây:


         2016

  1. Dao Nam Anh, Attraction Betterment by Rule of Thirds for Nature Scene Picture, International Journal of Imaging and Robotics, CESER Publications, ISSN: 2231525X, Volume 16, Issue Number 4, 2016, Scopus index

  2. Dao Nam Anh, Detection of Lesion Region in Skin Images by Moment of Patch, 2016 IEEE RIVF International Conference on Computing & Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), pages: 217 - 222, DOI: 10.1109/RIVF.2016.7800297,  ISBN: 978-1-5090-4133-6,  2016, pptx

  3. Dao Nam Anh, Xuan Tho Dang, Bui Duong Hung, Ngo Quoc Tao, Imbalance Regulation for Identification of Abnormality in Medical Images, 2016 IEEE RIVF,  Addendum Proceedings, pages 23-28, Tru Cao and Yo-Sung Ho (Eds), IEEE, November 2016, pptx

  Chi Tiết

 • Một số đề tài khoa học công nghệ (29/01/2015)
 • Một số bài báo trong nước (05/06/2013)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến