Kỷ niệm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nội dung Kỷ niệm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và đại diện sinh viên
- Thời gian 16/11/2019