Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại Hội Đảng các cấp

TÌM HIỂU QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ SỬ DỤNG CÁN BỘ - BÓ ĐUỐC SOI ĐƯỜNG CHO CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY.

            Sinh thời, Hồ Chí Minh coi vấn đề đào tạo, sử dụng cán bộ là một trong những công việc trọng yếu của Đảng. Toàn bộ công tác đào tạo, sử dụng cán bộ theo quan điểm Hồ Chí Minh được quy tụ ở "phép xử thế" và "phép dùng người".

Hồ Chí Minh nói: "Xử thế xưa nay không phải dễ

                             Mà nay xử thế khó khăn hơn"

                  Bác Hồ thăm lớp học Bổ túc văn hóa của cán bộ, công nhân Nhà máy ô tô 1-5

            Trong hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, vấn đào tạo, sử dụng cán bộ, Người rất chú trọng đến phương hướng và phương pháp dùng người; tìm nguồn nhân tài để sử dụng; biết lựa chọn nhân tài, lựa chọn cán bộ, chú trọng đến huấn luyện cán bộ; và đặc biệt là có cái "tâm" trong việc dùng người.

            Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, kiên quyết làm đúng chính sách, nghị quyết của Đảng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, khiêm tốn, giản dị; gương mẫu trước nhân dân, đi sâu đi sát thực tế, gần gũi nhân dân, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đủ năng lực phụ trách giải quyết những công việc được giao phó; tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực công tác. Người nhấn mạnh đến đức và tài (phẩm chất và năng lực) của Người cán bộ. Đức và tài phải được biểu hiện trên kết quả công tác thực tiễn, qua việc thực hiện những nhiệm vụ được giao.

            Lựa chọn và đào tạo cán bộ phải đi đôi với việc biết sử dụng và khéo léo sử dụng cán bộ. Người nói: "Người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được".

            Nghiên cứu các tác phẩm, bài viết, bài nói và thông qua tìm hiểu cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh, ta thấy rõ Người có một chiến lược rất rõ ràng trong đào tạo cán bộ nhằm phục vụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc. Người xác định rất rõ phương hướng, và phương pháp đào tạo và sử dụng cán bộ.

            Về phương hướng: Người chủ trương thu nạp mọi công dân, nhân tài của đất nước để cùng nhau chung sức chung lòng, gánh vác mọi công việc chung. "Kiến quốc cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm, nhưng nếu chúng ta khéo léo lựa chọn, khéo léo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển thêm nhiều". Phương hướng sử dụng nhân tài của Người có "diện ", có "điểm". "Diện" là tất cả các nhân tài, còn "điểm" là chú ý đến công nhân, nông dân và trí thức. Trong phương pháp sử dụng cán bộ, Hồ Chí Minh nêu trình tự các bước:

            - Chỉ đạo: "Thả cho họ làm, thả cho họ phụ trách, dù sai lầm chút ít cũng không sợ". Đây là phương pháp sử dụng cán bộ thông qua việc mạnh dạn cho họ được thử thách. Tất nhiên, khi "thả cho họ làm", người lãnh đạo phải tùy từng hoàn cảnh mà vạch cho họ về phương hướng công tác, trên cơ sở đó, người được giao nhiệm vụ mới có điều kiện thi thố tài năng, có hướng suy nghĩ đúng, phát huy ưu điểm, sở đoản, sở trường, khắc phục khuyết điểm, loại trừ cái dở, đẩy lùi cái khó, làm cho công việc mau hoàn thành. Trong quá trình "thả" nếu người cán bộ vượt quá giới hạn cho phép, tùy tiện làm điều trái với chính sách, luật pháp, người phụ trách phải biết điều chỉnh kịp thời để người cán bộ đó tránh được sự "quá đà" đi đến chỗ phạm pháp.

            - Nâng cao: Đây là phương pháp bổ túc thêm trong quá trình công tác của người cán bộ. Muốn vậy, người phụ trách phải luôn tìm cách cho người được giao nhiệm vụ "học thêm lý luận và cách làm việc". Mục đích của phương pháp này là "làm cho tư tưởng, năng lực của họ (người được giao nhiệm vụ) ngày càng tiến bộ". Đây là phương pháp rất cần thiết đối với cán bộ đã trải qua một quá trình công tác.

            - Kiểm tra: Hồ Chí Minh coi vấn đề kiểm tra cán bộ là để tra xét cẩn thận, đúng - sai trong quá trình thực thi công việc. Người nói: "Giao việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến. Thế là không biết yêu dấu cán bộ". Kiểm tra để giúp cán bộ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Phải nhận thức sâu sắc công tác kiểm tra không phải là một công việc kỹ thuật ở bàn giấy mà là công tác sinh động của con người. Khẩu hiệu của kiểm tra là hành động và bản thân sự kiểm tra vốn có tính năng động, trong đó sự không định kiến và có tính khách quan là vô cùng quan trọng trong khi kiểm tra. Tính khách quan không cho phép sự tô vẽ, cường điệu, đơm đặt đối với những khuyết điểm của người bị kiểm tra. Thổi phồng khuyết điểm một cách quá đáng là biểu hiện sự không lành mạnh trong quá trình kiểm tra. Muốn vậy, phải tìm ra những người có uy tín để điều khiển công tác kiểm tra cán bộ. Nếu không sẽ bị sa lầy và chìm ngập trong những mưu toan nhỏ nhặt và trong những thành kiến vô căn cứ.

            - Cải tạo: Qua kiểm tra mà tìm ra khuyết điểm của cán bộ, thì để sửa chữa sai lầm đó, Hồ Chí Minh chủ trương áp dụng phương pháp cải tạo. Trong cải tạo, Người cho rằng phương pháp thuyết phục vẫn là phương pháp chủ yếu. Phương pháp này đòi hỏi phải hết sức kiên nhẫn, bình tĩnh, làm từng bước, chắc chắn. Phải hết sức tỉnh táo khi đánh giá một sai lầm. Người khẳng định: từ việc nhỏ đến việc lớn đều giúp cho cán bộ cải tạo tốt. Đó là trách nhiệm, đó là tình thương. Cải tạo để biết dừng lại chỗ cần dừng, để không vượt qua chỗ nguy hiểm.

            - Giúp đỡ: Qua phương pháp cải tạo, Hồ Chí Minh muốn giúp đỡ cán bộ về mặt tinh thần, còn phương pháp giúp đỡ, Hồ Chí Minh muốn quan tâm đến yếu tố vật chất đối với cán bộ. Người cho rằng: "phải cho họ điều kiện, sinh sống đầy đủ mà làm việc. Khi họ đau ốm, phải có thuốc thang. Tùy theo từng hoàn cảnh mà giúp họ giải quyết việc gia đình. Những điều đó rất quan hệ với tinh thần của cán bộ và sự thân ái đoàn kết trong Đảng".

            "Không biết tùy tài mà dùng người ..... Thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử cả hai đều lúng túng", rút cục, cả hai đều không hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh việc lựa chọn, đánh giá đúng cán bộ, còn phải “khéo dùng cán bộ” bởi mục đích là để thực hành đầy đủ chính sách của Đảng và Chính phủ. “Khéo dùng cán bộ” chính là biết sắp xếp bố trí, sử dụng cán bộ; biết phân công công tác cho họ một cách đúng đắn, phù hợp với sở trường, năng lực. Từ việc bố trí, sử dụng cán bộ phản ánh quan điểm, lập trường, phương châm, phương hướng, nguyên tắc của Đảng trong công tác cán bộ; thể hiện tính khoa học và nghệ thuật của người làm công tác cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ hoàn thành nhiệm vụ và giúp họ không ngừng tiến bộ. Để sử dụng đúng cán bộ, người làm công tác cán bộ phải có tinh thần rộng rãi, gần gũi với người mà mình “không ưa” nhưng thực sự có đức, có tài; phải độ lượng, chí công, vô tư, không có thái độ thành kiến hẹp hòi và phải quan tâm, chịu khó huấn luyện, giáo dục rèn luyện cán bộ. Với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý phải biết giao việc và kiểm tra cán bộ, "phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu". Phải biết thương yêu cán bộ, giúp đỡ cán bộ một cách chân tình; phải dân chủ với cán bộ và tuyệt đối không được hẹp hòi, định kiến với cán bộ.

            Hiện nay, Đảng ta đang khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng các cấp để tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng và của nhân dân ta. Một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong đó có công tác cán bộ. Vì thế, tìm hiểu quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, sử dụng cán bộ là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.

            Có thể khẳng định: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và sử dụng cán bộ là những tư tưởng tiến bộ, đầy tính khoa học và nhân văn, mãi mãi là chìa khoá, là kim chỉ nam cho chúng ta học tập, kế thừa và phát huy. Tư tưởng và quan điểm của Người về cán bộ và sử dụng cán bộ là những di sản quý, đặc biệt trong điều kiện xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Quan điểm của Người về vấn đề cán bộ và sử dụng cán bộ trở thành kho tàng lý luận vô cùng quý báu, có ý nghĩa thực tiễn hết sức sống động, là "bó đuốc soi đường" cho công tác cán bộ của Đảng ta hiện nay và sau này.

                                                                                                            - Cao Thị Thu Trà -

                                                                                                (Bộ môn KHCT - Đại học Điện lực)