Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Đại học Điện lực và Trường Đại học Điện lực Hoa Bắc (Trung Quốc)

Vào ngày 27/10/2018, trong khuôn khổ chuyến thăm Trường Đại học Điện lực Hoa Bắc, Đoàn đại biểu của Trường  Đại học Điện lực do TS. Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Trường Đại học Điện lực Hoa Bắc (NCEPU) tại Bắc Kinh.

Đoàn đã được nghe Giáo sư Yang Yongping giới thiệu những thành tựu đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tại NCEPU, qua đó xác định những nội dung hợp tác cụ thể đảm bảo tính khả thi và khai thác hiệu quả tiềm năng hai bên.

Trên cơ sở nhất trí cao, thay mặt hai đơn vị, TS. Trương Huy Hoàng và Giáo sư Yang Yongping, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực Hoa Bắc, đã ký kết “Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MoU)”, một thoả thuận khung đặt nền tảng cho việc phát triển mối quan hệ đối tác giữa hai đơn vị.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa EPU và NCEPU

Nội dung bản ghi nhớ chú trọng đến các hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hướng đến hai đối tượng chính là giảng viên và sinh viên. Cụ thể: Hai trường sẽ tiến hành trao đổi, chia sẻ tài liệu, chương trình giảng dạy, học tập; trao đổi giảng viên và sinh viên giữa hai trường, giao lưu quảng bá các hoạt động văn hóa nghệ thuật của sinh viên, trao học bổng đào tạo sau đại học,…

 

Lễ ký kết này là dấu mốc đầu tiên trong quá trình hợp tác tốt đẹp giữa Trường Đại học Điện lực Hoa Bắc và trường Đại học Điện lực nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài phục vụ cho lợi ích chung của hai bên trong các hoạt động nghiên cứu cũng như thúc đẩy hoạt động đào tạo thông qua các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên. Hai bên tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ có những bước phát triển tốt đẹp, bền vững trong tương lai.

Đại học Điện lực Hoa Bắc

Đại học Điện lực Hoa Bắc (NCEPU) là một trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Hoa. NCEPU hiện có khoảng 3.000 giảng viên và cán bộ, hơn 20.000 sinh viên đại học và gần 10.000 sinh viên sau đại học.

NCEPU luôn thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo nhân tài có năng lực cao cho ngành điện và năng lượng của đất nước cũng như thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực này. Theo đó, NCEPU luôn duy trì nguyên tắc “xây dựng trường đại học bằng cách xây dựng kỷ luật, đẩy mạnh trường đại học bằng đào tạo nhân tài, phát triển trường đại học bằng nghiên cứu khoa học và phát triển trường đại học với những đặc điểm riêng biệt”. Bên cạnh đó, NCEPU đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học và nền công nghiệp, xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với khoảng 80 doanh nghiệp điện và năng lượng trong và ngoài nước cùng thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển quan trọng để thúc đẩy công nghiệp hóa các thành tựu khoa học và công nghệ.

-Phòng QLKH&HTQT-