Thông báo Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt 2 hệ ĐH, CĐ, LT (khóa D10, C16, D12LT và khóa cũ).

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt 2 hệ ĐH, CĐ, LT (khóa D10, C16, D12LT và khóa cũ).

- Xem file đính kèm tại đây