Thông báo kết quả đăng ký môn học kỳ II năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ QĐ số 1130/QĐ-ĐHĐL-ĐT ngày 21/8/2017 về việc ban hành Qui định tạm thời đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tin chỉ ở trường Đại học điện lực;

Căn cứ QĐ số 596/QĐ-ĐHĐL ngày 25/4/2017 về việc mức thu học phí năm học và các khoản thu khác đối với sinh viên;

Căn cứ QĐ số 996/QĐ-ĐHĐL ngày 19/7/2018 về việc mức thu học phí và các khoản thu đối với sinh viên, học viên nhập học năm học 2018-2019;

Căn cứ thông báo số 1939/TB-ĐHĐL ngày 17/10/2018 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ II năm học 2018 – 2019,

Nhà trường thông báo kết quả đăng ký môn học gồm những nội dung sau:

1. Sinh viên đăng ký môn học thành công trên hệ thống đăng ký môn học trực tuyến của nhà trường là những sinh viên đã có TKB cá nhân trên trang đăng ký môn học trực tuyến: sinhvien.epu.edu.vn

2. Sinh viên liên thông; đại học – văn bằng 2 đăng ký học lại bằng phiếu đăng ký đã có kết quả xếp lớp (file kết quả xếp lớp đính kèm)

Hướng dẫn xem thời khóa biểu (TKB) như sau:

      Bước 1: Truy cập trang web sinhvien.epu.edu.vn

       User:  đăng nhập với mã sinh viên của mỗi cá nhân

       Mật khẩu: vào mật khẩu mặc định là: 1111

      Điền đúng mã bảo vệ vào ô yêu cầu và đăng nhập

     Bước 2: Đổi mật khẩu

     Bước 3: Khai báo đầy đủ thông tin cá nhân (bắt buộc)

     Bước 4: Lưu lại thông tin cá nhân

     Bước 5: Xem lịch theo tuần (Thời khóa biểu – TKB)

3. Nhà trường đã đăng ký tự động các môn học trong chương trình cho sinh viên các lớp đại học – văn bằng 2 và liên thông; sinh viên chuyển ngành; tiếp nhận chuyển trường; quay trở lại học tập

4. Một số lưu ý:

4.1. Từ học kỳ II năm học 2018 – 2019 nhà trường áp dụng các môn học tương đương đối với sinh viên trong trường (file danh mục môn học tương đương đính kèm)

4.2. Những lớp môn học có sĩ số sinh viên đăng ký học ít phòng đào tạo sẽ kiểm tra và có thể điều chỉnh nếu không trùng TKB của sinh viên.

4.3. Điều chỉnh đăng ký môn học theo nhu cầu sinh viên (đăng ký môn học bổ sung; hủy đăng ký; xử lý đăng ký trùng lịch)

4.4. Danh sách lớp môn học từ ngày 07/01/2019 (gồm danh sách lớp môn học trên trang sinhvien.epu.edu.vn và flie kết quả xếp lớp học lại với sinh viên liên thông khóa cũ) là danh sách chính thức để điểm danh và lập báo cáo điểm; tổ chức thi học kỳ.

4.5. Sinh viên không có kết quả đăng ký môn học đề nghị phòng CTSV; phòng KHTC xem xét kiểm tra nguyên nhân phối hợp phòng đào tạo đề xuất phương án trình Hiệu trưởng xem xét và giải quyết.

4.6. Sau khi có kết quả điểm thi học kỳ I năm học 2018 – 2019 những sinh viên ko đủ điểm làm đồ án tốt nghiệp; bị cảnh báo học tập quá 2 lần liên tiếp sẽ bị hủy đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

4.7. Sinh viên khóa cũ đăng ký thi lại tốt nghiệp cần xem thông báo về thời gian đăng ký thi lại tốt nghiệp trên web nhà trường và đến đăng ký trực tiếp tại phòng đào tạo.