Thông báo lịch nghỉ lễ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)

Thông báo lịch nghỉ lễ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Nhà trường thông báo đến các đơn vị, Trưởng các đơn vị lịch nghỉ lễ như sau:

. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch): Cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên được nghỉ vào ngày 21/4/2021 (Thứ Tư);

. Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5): Cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên nghỉ từ ngày 30/04/2021 (Thứ Sáu) đến hết ngày 03/5/2021 (Thứ Hai).

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ, Nhà trường phân công nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

. Phòng TTrPC, Trung tâm DVCS2: Bố trí lịch trực, tuần tra canh gác bảo vệ tốt công tác an ninh trật tự ở cả hai Cơ sở;

. Phòng HCQT, Trung tâm DVCS2: bố trí 01 người/01 ngày trực điện, nước, vận hành công việc bình thường ở cả hai Cơ sở;

. Phòng CTSV, ĐTSĐH, Trung tâm ĐTTX: thông báo lịch nghỉ lễ tới học viên và sinh viên;

. Trung tâm CNTT: Đảm bảo hệ thống mạng và máy chủ dữ liệu hoạt động bình thường trong dịp nghỉ Lễ;

Các đơn vị trong Trường kiểm tra hệ thống an toàn đóng khóa cửa, thiết bị sử dụng điện, niêm phong phòng trước khi nghỉ lễ;

Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các Trưởng đơn vị có trách nhiệm phổ biến thông báo lịch nghỉ lễ tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên biết để thực hiện./.