Thông báo lịch trả bằng cho sinh viên D10 hệ CLC

THÔNG BÁO LỊCH TRẢ BẰNG CHO SINH VIÊN D10 HỆ CLC

Nhận tại phòng Đào tạo từ 21-25/9/2020. Sau thời gian trên sinh viên nhận vào thứ 6 hàng tuần.

Tải danh sách tại đây