Thông báo phát bằng khóa C15, CN15, D12LTKT1 và khóa cũ

Nhà trường thông báo sinh viên tốt nghiệp tháng 10/2019 (có danh sách kèm theo tại đây) nhận bằng tốt nghiệp như sau:
Thời gian: Ngày 19/11/2019
Địa điểm nhận bằng: Phòng Đào tạo (tầng 1 nhà B)
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (AB201)
Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Phòng Kế hoạch tài chính (G101)
Sau ngày phát bằng trên sinh viên đến nhận bằng tại phòng Đào tạo vào thứ 6 hàng tuần.