Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học khóa D11 - khối Kinh tế, D13 Liên thông, D13 Văn bằng 2 và khóa cũ

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học khóa D11 - khối Kinh tế, D13 Liên thông, D13 Văn bằng 2 và khóa cũ​

Căn cứ tiến độ học tập hệ đại học khóa D11 - khối Kinh tế, khóa D13 Liên thông, D13 Văn bằng 2 và khóa cũ. Nhà trường thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và lịch phát bằng cho sinh viên như sau:

I. Kế hoạch Lễ tốt nghiệp:

Thời gian: 8h00 ngày 21/10/2020

Địa điểm: Hội trường B1 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Điện lực

Tham dự: Lãnh đạo nhà trường, phòng, khoa và toàn thể sinh viên tốt nghiệp.

Nhà trường sẽ trao bằng tốt nghiệp trên bục danh dự cho sinh viên đạt thủ khoa tốt nghiệp của trường, thủ khoa tốt nghiệp khoa, sinh viên đạt bằng giỏi, đại diện các sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện (như danh sách kèm theo). Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp tại trang web: sinhvien.epu.edu.vn, làm khảo sát tốt nghiệp tại trang web: khaosat.epu.edu.vn.

II. Tổ chức phát bằng:

Thời gian: 9h30 ngày 21/10/2020

Địa điểm: Hội trường B1 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Điện lực

Tham dự: Toàn thể sinh viên tốt nghiệp.

Khi sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp, lấy hồ sơ tốt nghiệp, tiền đặt cọc cần phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy chứng minh thư nhân dân, in và ký bản khảo sát, nộp các bản khảo sát.

III. Đối với các sinh viên được trao bằng trên bục danh dự

Các sinh viên mượn lễ phục tốt nghiệp và nhận các hướng dẫn về thực hiện buổi lễ tại phòng CTSV (Liên hệ cô Lĩnh, số điện thoại: 0915840799) trước 16h ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Danh sách khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học khóa D11 – khối kinh tế, D13 liên thông xem tại đây.