Thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ Trưởng Bộ Công Thương gửi tới Trường Đại học Điện Lực